Om oss

Hus PROCESS-TV AB ägs och drivs av Ronnie och Gunilla Strandberg sedan starten 1982. Kontoret är beläget på Onsala 40 km söder om Göteborg.

Efter avslutade studier till Teleingenjör 1967 startade Ronnie Strandberg sin karriär hos Philips i Stockholm, pionjären av Interna TV system. Efter kompletterande utbildning hos Philips blev arbetet säljare av TV-övervakningssystem under 6 år i Stockholm därefter som ansvarig för avdelningens kontor i Göteborg fram till 1982.

Vår affärside är att sammanställa nyckelfärdiga, högklassiga, kostnadseffektiva Video-system där varje enhet noggrant värderats för att passa bäst i varje enskild applikation.

Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar vi det totala behovet för att få en optimal funktion.

Vi söker flexibla lösningar där omdisponering och utbyggnad lätt kan ske. Inga väsentliga detaljer ska behöva skrotas vid en expansion.

Vi arbetar med Totalt Systemansvar

  • BEHOVSANALYS
  • PROJEKTERAR/DOKUMENTERAR
  • OFFERERAR/SÄLJER
  • INSTALLERAR/AVPROVAR/INTRIMMAR
  • SERVICEANSVAR

FRIHET !

För att kunna bygga med största möjliga flexibilitet med optimerade funktioner för varje enskild enhet har vi valt att arbeta med alla markandens ledande tillverkare.
Vi håller oss noggrant informerade vad som erbjuds och plockar Russinen ur den mycket stora kakan.

Vår förhoppning är att även Ni ska känna förtroende för vårt sätt att arbeta.

VI RÅDGÖR INNAN VI SÄLJER! APPLIKATIONSERFARENHET SEDAN 1967.


Med vänliga hälsningar
Process-TV AB


 

Adress
La Revange 6
S-439 94 Onsala
SWEDEN
  Tel
Mobi
l
46(0)300-600 74
46(0)709-35 06 60

Innehavare av F-skattebevis
Reg. Nr.
VAT n:o

13-556306-4533
SE556306453301 
  Postgiro
Bankgiro

245664-8
100-4845